To Top

Pengenalan Syarikat

Win Impact Network Sdn. Bhd.

Pengenalan

About us

SyarikatWin Impact Network Sdn. Bhd

Pada tanggal 26 November 2018 telah tertubuh sebuah syarikat bernama Win Impact Network Sdn.Bhd. yang berpengkalan di Johor Bahru. Syarikat ini telah didirikan oleh En. Nizam & En. Moktar dimana hasil usaha mereka adalah bertujuan untuk melahirkan ramai lagi generasi yang berjaya di dalam perniagaan secara networking dan trading.

Vision

Visi Syarikat

Menjadi peneraju utama syarikat bumiputera kearah pembangunan generasi yang sihat dan berjaya dalam perniagaan rangkaian melalui inovasi, nilai, kualiti secara tidak langsung mendapat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan. 

Mission

Membangun dan melaksanakan program rangkaian yang berkesan kepada individu, kumpulan dan masyarakat.
Mengintegrasikan program rangkaian ke dalam dasar utama dan pembangunan negara.
Mempertingkatkan kerjasama antara individu, kumpulan dan masyarakat dalam melaksanakan program perniagaan secara rangkaian.
Menggalakkan pernglibatan aktif masyarakat dalam perniagaan secara rangkaian.

Misi Syarikat

Copyright @ Win Impact Network

WIN Impact © All Rights Reserved