Table Talk Usahasama Indonesia & Malaysia
Magazine

Table Talk Usahasama Indonesia & Malaysia

Description

Baru-baru ini pada bulan December 2019 telah diadakah perbincangan antara 2 wakil negara dari Malaysia dan indonesia bagi membincangkan hala tuju syarikat WIN Impact bagi menebusi produk ke pasaran indonesia.

 

 

bottom-logo.png

Search